CATALÀ · CASTELLANO

NOTA LEGAL (WEB SERVICIOS JAF)

Propietat intel•lectual
Copyright © 2007 SERVICIOS JAF, S.A. tots els drets reservats.

Els continguts de les pàgines de la Web de SERVICIOS JAF,S.A. estan protegits per la llei de Protecció Intel•lectual i son propietat exclusiva de SERVICIOS JAF,S.A. El copyright de les obres és dels seus respectius autors.

Protecció de dades personals
Les dades enviades per correu a SERVICIOS JAF,S.A. s’incorporaran a un fitxer, responsabilitat de SERVICIOS JAF,S.A., i s’utilitzarà als fins propis de la sol•licitud corresponent. Totes les dades de caràcter personal seran tractades segons estableix l “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” . Els usuaris es poden dirigir a SERVICIOS JAF, S.A., C/Lusitània 22 – 08206 Sabadell, per exercir els drets de oposició, accés, rectificació i cancel•lació dels mateixos.

Condicions d’ús
L’accés de la Web de SERVICIOS JAF, S.A. està subjecte a les següents condicions:

L’usuari ha de saber que la informació que circula per Internet pot ser reglamentada en terminis d’ús o estar protegida pels drets d’autor o de la propietat intel•lectual. També és necessari informar que la informació transmesa a través d’Internet pot ser interceptada.

  • La distribució, la modificació, la transmissió, la còpia o qualsevol altre utilització dels continguts de la Web de SERVICIOS JAF,S.A. amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització expressa de SERVICIOS JAF, S.A., es una infracció castigada per la legislació vigent.
  • SERVICIOS JAF,S.A. no garanteix que la seva Web i el seu Servidor estiguin lliures de virus, o d’altres programes perjudicials pels sistemes de procés de la informació. És per aquest motiu que SERVICIOS JAF,S.A. no es fa responsable dels danys que pugui ocasionar l’accés a la seva Web.
  • SERVICIOS JAF,S.A. es reserva el dret de modificar, actualitzar o eliminar la informació continguda a la seva Web i no assumeix cap obligació per la seva actualització. Així mateix, podrà limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

Dades identificatives
Les dades identificatives del responsable de la Web www.netegesjaf.net són:
SERVICIOS JAF, S.A.
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el llibre 1977, foli 25.
C/Lusitània, 22 – 08206 Sabadell (Barcelona - Spain) Telf 93 723 83 50 Fax 93 723 85 08
NIF A-08362741