CATALÀ · CASTELLANO

Valors

  • Tracte cordial i professionalitat d'una empresa especialitzada en els diferents serveis bàsics que demanda el mercat.
  • La capacitat de realitzar una gestió personal rigorosa en l'organització i control, respectuosa en lo social i generosa en la formació dels seus col·laboradors professionals.
  • Esperit de millora continua dels nostres processos.
  • Constant generació de valor en tots els àmbits.
  • Ambició i gust en i per el treball.
  • Anticipació, previsió.
  • Projecte comú de tot l'equip humà orientat a satisfer al client.
  • Estabilitat i seguretat en la prestació dels serveis.
  • SERVICIOS JAF té el reconeixement en l'àmbit d'Igualtat de Oportunitats lliurat per les autoritats locals.

 

                                                 SOM 100% ECOLÒGICS